Béc nhỏ giọt 8 tia (nhập khẩu) lưu lượng: 0-70l/h

Béc nhỏ giọt 8 tia (nhập khẩu) lưu lượng: 0-70l/h

Giá số lượng: 2,400 đ Giá bán lẻ: 3,500 đ
BÉC TƯỚI NHỎ GIỌT 25L/H RIVULIS - ISRAEL CÓ BÙ ÁP

BÉC TƯỚI NHỎ GIỌT 25L/H RIVULIS - ISRAEL CÓ BÙ ÁP

Giá số lượng: 3,000 đ Giá bán lẻ: 4,000 đ
BÉC TƯỚI NHỎ GIỌT 2L/H RIVULIS - ISRAEL CÓ BÙ ÁP

BÉC TƯỚI NHỎ GIỌT 2L/H RIVULIS - ISRAEL CÓ BÙ ÁP

Giá số lượng: 2,800 đ Giá bán lẻ: 3,500 đ
BÉC TƯỚI NHỎ GIỌT 4L/H RIVULIS - ISRAEL CÓ BÙ ÁP

BÉC TƯỚI NHỎ GIỌT 4L/H RIVULIS - ISRAEL CÓ BÙ ÁP

Giá số lượng: 2,800 đ Giá bán lẻ: 3,500 đ
BÉC TƯỚI NHỎ GIỌT 8L/H RIVULIS - ISRAEL CÓ BÙ ÁP

BÉC TƯỚI NHỎ GIỌT 8L/H RIVULIS - ISRAEL CÓ BÙ ÁP

Giá số lượng: 2,800 đ Giá bán lẻ: 3,500 đ
Khởi thủy, nối thẳng ống LDPE 5mm

Khởi thủy, nối thẳng ống LDPE 5mm

Giá số lượng: 900 đ Giá bán lẻ: 1,500 đ
Khớp chữ T nối ống LDPE 5mm

Khớp chữ T nối ống LDPE 5mm

Giá số lượng: 1,500 đ Giá bán lẻ: 2,000 đ
Khớp nối chia 4 ống 5mm

Khớp nối chia 4 ống 5mm

Giá số lượng: 1,500 đ Giá bán lẻ: 2,000 đ
Ống LDPE 3x5mm dùng cho que cắm nhỏ giọt

Ống LDPE 3x5mm dùng cho que cắm nhỏ giọt

Giá số lượng: 2,500 đ Giá bán lẻ: 3,200 đ
Que cắm nhỏ giọt 2l/h - 10cm

Que cắm nhỏ giọt 2l/h - 10cm

Giá số lượng: 1,600 đ Giá bán lẻ: 2,000 đ
Que cắm nhỏ giọt 2l/h - 15cm

Que cắm nhỏ giọt 2l/h - 15cm

Giá số lượng: 1,800 đ Giá bán lẻ: 2,300 đ

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Bạn có muốn là người đầu tiên nhận khuyến mãi hấp dẫn từ chúng tôi