BÉC G5 60L/H TƯỚI GỐC CHỐNG CÔN TRÙNG

BÉC G5 60L/H TƯỚI GỐC CHỐNG CÔN TRÙNG

Giá số lượng: 8,500 đ Giá bán lẻ: 11,000 đ
Béc tưới cánh đập BB127 ren27 bán kính tưới 4-8m có chỉnh góc

Béc tưới cánh đập BB127 ren27 bán kính tưới 4-8m có chỉnh góc

Giá số lượng: 20,000 đ Giá bán lẻ: 25,000 đ
Béc tưới cánh đập BB21 ren21 bán kính tưới 3-6m có chỉnh góc

Béc tưới cánh đập BB21 ren21 bán kính tưới 3-6m có chỉnh góc

Giá số lượng: 18,000 đ Giá bán lẻ: 25,000 đ
Béc tưới cánh đập BB34 ren34 360 độ Bán kính 8-18m

Béc tưới cánh đập BB34 ren34 360 độ Bán kính 8-18m

Giá số lượng: 70,000 đ Giá bán lẻ: 90,000 đ
Béc tưới cánh đập PY30 ren48 bán kính 20-25m có chỉnh góc

Béc tưới cánh đập PY30 ren48 bán kính 20-25m có chỉnh góc

Giá số lượng: 600,000 đ Giá bán lẻ: 650,000 đ
Béc tưới cánh đập PY40 ren60 bán kính 28-35m có chỉnh góc

Béc tưới cánh đập PY40 ren60 bán kính 28-35m có chỉnh góc

Giá số lượng: 900,000 đ Giá bán lẻ: 950,000 đ
Béc tưới cánh đập PY50 ren90 bán kính 35-45m có chỉnh góc

Béc tưới cánh đập PY50 ren90 bán kính 35-45m có chỉnh góc

Giá số lượng: 1,300,000 đ Giá bán lẻ: 1,500,000 đ
Béc tưới phun mưa BPMTL 360 độ Bán kính 4,5-6m

Béc tưới phun mưa BPMTL 360 độ Bán kính 4,5-6m

Giá số lượng: 15,000 đ Giá bán lẻ: 18,000 đ
cọc gắn béc tưới gốc (phun mưa cục bộ) cao 33cm

cọc gắn béc tưới gốc (phun mưa cục bộ) cao 33cm

Giá số lượng: 4,000 đ Giá bán lẻ: 5,000 đ
Cọc gắn béc tưới gốc (phun mưa cục bộ) cao 45cm

Cọc gắn béc tưới gốc (phun mưa cục bộ) cao 45cm

Giá số lượng: 4,500 đ Giá bán lẻ: 6,000 đ
Van chống rỉ nước một đầu trơn một đầu gài

Van chống rỉ nước một đầu trơn một đầu gài

Giá số lượng: 7,000 đ Giá bán lẻ: 7,000 đ

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Bạn có muốn là người đầu tiên nhận khuyến mãi hấp dẫn từ chúng tôi